En

תערוכות

השנה מתווסף לכנס ממד חדש בדמות תערוכות, מיצבים ועבודות אמנות חזותית שיוצגו במרחבי יד בן צבי. 

לאורך אלפי שנים בית הכנסת הוא מקום שבו מתעצבת שפת התפילה והתרבות היהודית. מקום המפגש של היחיד, הקהילה ואלוהים. ברחבי העולם היהודי התפתחה שפה אסטתית-רוחנית רבת פנים ורבת חושים, המנסה לתת מקום למפגש, בין הקבוע למתחדש, המקודש והספונטני, המוכר והנסתר, בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. מקום. סולם. 

שתי עבודות אמנות, שנבנו במיוחד לכנס ירושלים למסורתיות, מנסות לבחון את הייחודיות של מרחב בית הכנסת ולהפגיש את הזיכרון המסורתי עם התנועה המבקשת לתת מקום ליחיד ולמתחדש.

היכל תפילות אבודות – תערוכה אינטראקטיבית שיצרו רות חוף, בשמת חזן ומשה ולדמן, ותוצג בגלריה המרכזית ביד בן צבי, מזמינה את הקהל להיכנס פנימה למרחב שמבקש לעורר את התפילה ואף לקחת חלק בכתיבה של תפילה אישית וקולקטיבית מצטברת. לאורך ימי הכנס יתקיימו בתערוכה מגוון אירועים. 

מסורתית ודמוקרטית – משחק בהיסטוריה חלופית מאפשר לנו הרבה יותר משעשוע אינטלקטואלי. הוא פותח לנו שער של געגוע לעתיד. המשתתפים בתערוכה ״מסורתית ודמוקרטית״ לקחו ברצינות גמורה (אבל לא מדי…) את המשימה, ועיצבו פרשנות מרתקת, מעוררת מחשבה ורגש, לסמלי המדינה ולמוטיבים העיצוביים שמלווים את כולנו כישראלים. 
התערוכה שאצרו הדר ממרוד וחניאל אלמקייס ומתארחת השנה בכנס, מנסה לתת תשובה ולעורר את הדמיון.

תודה לד”ר נירית שלו כליפא – מנהלת המחלקה להיסטוריה חזותית, אוצרות ותיעוד ביד יצחק בן-צבי על ליווי התערוכות.

היכל תפילות אבודות
מסורתית ודמוקרטית
דילוג לתוכן