En

כנס ירושלים למסורתיות 2023

למול אתגרי החברה בישראל בעת הזאת
26 באוקטובר 2023 | י”א בחשוון התשפ”ג

אודות הכנס

כנס ירושלים למסורתיות הוא במה שנתית לדיון, לחגיגה ולהעמקה סביב המסורתיות כתפיסת עולם שלמה ודינמית, המציעה תיקון חיוני לחברה בישראל. זוהי נקודת שיא לתהליכים מתמשכים לאורך השנה. תהליכים המבקשים לחבר מחשבה למעשה ולהשפיע על הנעשה בחברה בישראל ובעם היהודי.

הכנס נולד מתוך שיתוף פעולה בין תנועת תיקון ליד יצחק בן-צבי, והתקיים לראשונה ביד בן-צבי בירושלים, באוקטובר 2021. כשיצאנו לדרך, האמנו שמרחב הזהויות והרעיונות שנקרא “מסורתיות”, יכול להציע ריפוי לחברה הישראלית. היום,  ביתר שאת, זקוקה החברה בישראל לריפוי. בשנה האחרונה, כל השברים, גלויים וסמויים, עלו על פני השטח. זה הזמן להנכיח את המסורתיות, תפיסת החברה המשותפת שאנו זקוקים לה כל כך: חברה שבה כולם יכולים להרגיש בבית, בטוחים בזהויות הייחודיות שלהם ומחוברים לכלל המשותף. ערבים זה לזה. מאמינים זה לזה. 

הכנס השלישי יעסוק בערבוּת כערך שצריך לעמוד בבסיס היחסים החברתיים בישראל: ערבוּת בכלכלה וברווחה, ערבות במערכת החינוך, ערבות בין קהילות שמרכיבות מדינה. נתמקד במסורתיים במערכת החינוך וביחסים בין קבוצות אידיאולוגיות וזהותיות שונות בתוך המערכת. נעסוק בערבות כבסיס למערכת כלכלית בריאה, ניתן פרספקטיבה היסטורית באמצעות היכרות עם דמויות ירושלמיות מראשית המאה העשרים שעסקו בהגות “מסורתית”. כתמיד, ירושלים תעמוד במוקד של הכנס כעיר הבירה של המסורתיות, כמרחב מרובד המקיים יחד רב-זהויות. 

הכנס ישלב שיחות, דיונים והרצאות עם מופעים ומרחב למפגש ולחגיגה, מתוך רצון לשקף את השפה המסורתית גם בחוויה של הכנס. השנה, יתווספו לאירועי הכנס מופעים בשיתוף אמנים מטורקיה וממרוקו, המגיעים במסגרת פעולות המשרד לשיתוף פעולה אזורי. לראשונה, הכנס יתקיים גם במרחב של יד בן-צבי וגם בקמפוס ירושלים לאומנויות, בבחינת יציאה מצריף הנשיא לבית העם. מצאנו לנכון לחבר את כנס ירושלים למסורתיות ללב הפועם של ירושלים, נחלאות ומרכז העיר, כור ההיתוך של המסורתיות הירושלמית, ולהתחבר ליצירה אומנותית רב-תחומית שרוחשת בקמפוס החדש. 

לצד מרכזיותה של ירושלים, בשנה החולפת בחרנו לצאת מהעיר ולפעול גם במרחבים אחרים, כדי לקיים את השיחה על מסורתיות במקומות שונים, ולספוג רעיונות ומחשבות במרחבים אחרים. במאי האחרון, קיימנו בירוחם “כנס מתארח” שכלל היכרות עם קהילות, יצירה ומנהיגות מקומית. הכנס נערך בשיתוף גורמים רבים בעיירה והיה מרגש ומעניין.

הכנס נערך השנה בתמיכה של משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, המשרד לשיתוף פעולה אזורי והמשרד לשוויון חברתי, ובהשתתפות ארגונים העוסקים במסורתיות ומובילים יוזמות בתחום זה. לצד המשרדים התומכים בכנס, בית הנשיא מלווה את הכנס ברוח גבית ובחיבור, באמצעות מיזם “מחליפים מילה – יוזמת הנשיא לשיח ישראלי”. גורמים רבים נטלו חלק ביצירת הכנס, החל מוועדת ההיגוי, קבוצות חשיבה וצוות הכנס. אנו מבקשים להודות לכל השותפים על מסירותם ועל העבודה המעמיקה שהשקיעו בתהליך ההכנה לכנס, ומקווים כי יצליח לשקף את התהליכים החשובים שנרקמו בכל מרחבי העבודה. 

צוות הכנס

תכנים נבחרים מכנסים קודמים

דילוג לתוכן