En

כנס ירושלים למסורתיות 2023

למול אתגרי החברה בישראל בעת הזאת
26 באוקטובר 2023 | י”א בחשוון התשפ”ג

אודות הכנס

כנס ירושלים למסורתיות הוא במה לדיון, לחגיגה ולהעמקה סביב רעיון המסורתיות כתפיסת עולם שלמה ודינמית המציעה תיקון חיוני לחברה בישראל. זוהי נקודת שיא בתהליכים מתמשכים לאורך השנה כולה, המבקשים לחבר מחשבה למעשה ולהשפיע על הנעשה בחברה הישראלית ובעם היהודי.

הכנס נולד מתוך שיתוף פעולה בין תנועת תיקון ליד בן-צבי, והתקיים לראשונה ביד בן-צבי בירושלים, באוקטובר 2021. הכנס עוסק בנושאים מגוונים שעל סדר היום בישראל, ובהם זהות, חינוך, חברה וכלכלה, ממלכתיות, העם היהודי, תרבות ואמנות, תפיסת חברה משותפת, ערך ה”יחד” והערבות ההדדית. דגש מיוחד ניתן לעיר ירושלים כמרחב המקיים יחד ריבוי זהויות, הנובע ממרקם החיים הייחודי שנוצר בין הקהילות הרבות והשונות החיות בו לאורך שנים. הכנס משלב שיחות, דיונים והרצאות עם מופעים, תערוכות אומנות ומרחב למפגש ולחגיגה.

תכנים נבחרים מכנסים קודמים

דילוג לתוכן