En

מקאם ירושלם

שפה ירושלמית מחברת כמפתח לחברה הישראלית

25.10
מושב לילה
19:15-20:15
אודיטוריום

המציאות הירושלמית יוצרת שפה של חיבורים פנימיים בין מסורות, והווי ייחודי שנוצר מתוך המגוון. במגוון הזה יש גם חיכוכים ובעיות סבוכות. אנחנו רוצים להסתכל לבעיות בעיניים ולדבר על המפתחות הייחודיים שלנו הירושלמים. מפתחות שמייצרים מרקם חיים מגוון, מרובד ועמוק; להביט אל קווי התפר בין הקהילות ובין אנשים, שהמשותף להם הוא הרצון לשמור על מסורת וגם לשמור על המגוון, לחדש ולהתחדש מתוכם. נשוחח עם כמה דמויות החיות בקו תפר זה וננסח יחד את ההשראה שמגיעה מירושלים לכלל החברה הישראלית.

במעמד ראש העיר ירושלים, משה ליאון

מנחה: יעל גידניאן – יזמת תרבות, מנהלת שותפה לכנס ירושלים למסורתיות

ברכות: אייל גבאי – יו”ר הוועד המנהל, יד יצחק בן צבי

משתתפים:
הרב גבריאל כהן – מנהל המרכזים הפדגוגיים ברשת מעיין החינוך התורני ויזם חברתי בתחומים של דיאלוג בין קבוצות
קרן ברונווסר
– סמנכ”לית פיל בית – FeelBeit – في البيت
יואב (זימי) זמרן
– ראש מנהל חינוך ירושלים
טארק נאסר
– אדריכל ומייסד מרכז סינסילה במזרח ירושלים

דילוג לתוכן