En

מסוף מערב ללב המזרח

יהודי המגרב בירושלים

25.10
סיור צהריים
12:00-13:30
מיקום יימסר לנרשמים

בקצה מערב, בארצות צפון אפריקה, התקיימו במשך יותר מאלף שנה קהילות יהודיות גדולות, פורחות ומקושרות. בסיורנו נתור אחר הקשר המתמשך בין יהודי המגרב לירושלים: נסייר בשכונת מחנה ישראל המוגרבית – השכונה הראשונה שבנו תושבי ירושלים מחוץ לחומות ונבקר במרכז למורשת יהדות צפון אפריקה שנבנה בשכונה.
בין האתרים: מחנה ישראל והמרכז למורשת יהדות צפון אפריקה.

מדריך: ד”ר משה יגור

דילוג לתוכן