En

בדרכי חכמים וחכמות

מענה היסטורי לשאלות אקטואליות

26.10
מושב צהריים
12:00-13:30
צריף

בשנים האחרונות ישנו רנסנס תרבותי מפעים של מיזמים חינוכיים ותרבותיים החושפים את החברה הישראלית למורשתם של חכמי וחכמות ספרד והמזרח, המביאים לקדמת הבמה את הגותם, מנהיגותם דרכי חייהם במגוון רחב של פלטפורמות דיגיטליות ופדגוגיות. דמותם של חכמים וחכמות הייתה ועודנה מרכזית בחיי הקהילה והפרט. כמי שעמדו בצמתי חיים משמעותיים בחיי הקהילה היהודית, פסיקותיהם, הגותם ודרכי חייהם הם מעיין נובע לחברה הישראלית. יוזמות אלו מעידים על שינויים ומגמות חברתיים של החברה הישראלית על הצורך לעסוק ולהעמיק בזהות היהודית ובחיבור למורשת אבות ואימהות. במושב זה נארח את הנציגים והיוזמים של שלושה ממיזמים אלו: ‘חכימא’, ‘בת המזרח’ והחכם היומי ונלמד על הפוטנציאל והתרומה החינוכית והחברתית שלהם ובפרט על מענה שהם נותנים לשאלות וסוגיות אקטואליות דרך נקודת מבט היסטורית בחיבור בין מסורת ומורשת למודרנה.

מנחה: אופיר טובול איש תקשורת ויו״ר תנועת תור הזהב – הרשת המסורתית ועורך הספר ״קול התור – ציונות מסורתית ספרדית״
שירה: זיוה עטר– פייטנית יוצרת וזמרת

משתתפים:
הרב יצחק שוראקי – רב קהילת “יד רמה” בשכונת בית וגן בירושלים;. ראש בית מדרש מרח”ב למנהיגות רבנית-חברתית בירושלים בכי”ח
עמוס זרוק – משורר, מנחה קבוצות, רכז תוכן יחידת מפת”ח – מחקר ופיתוח, מיזם ‘החכם היומי’, כל ישראל חברים
שרה ב”קאשת תקשורת, ראשת מיזם ‘חכימא’ ומיזם ‘אגדה – סיפורי העם היהודי’
חפציבה כהן-מונטגיו חברה מייסדת, ערבות – נשים מחברות מסורת, מיזם ‘בת המזרח’

דילוג לתוכן