En

תרבות ירושלמית – מסורת של חדשנות

מפגש עם דמויות ויוזמות חדשניות בשדה התרבות היהודית בירושלים

25.10
מושב ערב
17:00-18:30
צריף

מאפיין מרכזי של שדה התרבות הירושלמי הוא חיבור עמוק למסורת. החיכוך בין קהילות מסורתיות הנטועות במקום ורואות אותו כבית, משמש חומר גלם בידי היוצרים ומייצר קריאת כיוון לעתיד משותף.
התרבות היא המרחב שבו מאפיינים אנושיים של מקום באים לידי ביטוי. רעיונות וערכים מתעצבים בשדה התרבות ומייצרים קריאת כיוון. בחינת שדה התרבות הירושלמי מעלה דוגמאות רבות ליוזמות ולמוסדות המבטאים רוח מסורתית. הם מחוברים לשורש הנטוע עמוק בתוך המסורת אך מאפשרים צמיחה של פרח היצירה העכשווית. במושב ישתתפו דמויות מרכזיות משדה התרבות שמשלבות בעשייתן בין חדשנות ובין מסורת ושותפות ברנסנס הירושלמי של השנים האחרונות.

ברכות:
רז פרויליך – מנכ”ל משרד התרבות והספורט
אריאלה רג’ואן – משנה למנכ”ל עיריית ירושלים, ראש מנהל תרבות חברה וספורט

מנחה: רם עוזרי – מייסד ומנהל אמנותי, הביאנלה של ירושלים

בהשתתפות:
רות דיסקין – ראש מחלקת פרויקטים ותחום תרבות ואמנות בקרן לירושלים
רונן יצחקי – ראש החוג לתנועה, האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים
רבקה ורדימקימה ומנהלת השלוחה החרדית של בצלאל
ד”ר אריאל לוינסון – הישיבה החילונית ירושלים

דילוג לתוכן