En

יצחק בן צבי

איש העם ומוסד הנשיאות כסוכה לשבטי ישראל

26.10
סיור בוקר
8:15-9:15
מיקום יימסר לנרשמים

בסיורנו נשמע על הנשיא יצחק בן-צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל, שבמידה רבה עיצב את דמותו של מוסד הנשיאות. הנשיא קלט את עליות שנות החמישים וידע בצניעותו, ממלכתיותו ומנהיגותו לקבל את השונה ואת האחר. הוא היה לראשון שהפך את אולם קבלות הפנים הרשמי של מוסד הנשיאות לסוכה לשבטי ישראל, מקום המרכז את תפוצות ישראל, תרבותם ומורשתם.
נבקר גם בבית החלוצות שהוקם על מקומו של משק הפועלות ונועד לסייע לנשים צעירות, עולות חדשות, להיקלט בחברה היישובית וללמוד מקצועות שונים. רחל ינאית בן-צבי, ג’ניה אוורבוך-אלפרין וחברותיהן במועצת הפועלות ובליגת נשים, הטביעו חותם בעיצוב חזותו ותכניו של מתחם עירוני ייחודי זה בעל משמעות חברתית ולאומית.

בין האתרים: מתחם יד בן-צבי, בית החלוצות (ללא ביקור בצריף הנשיא).

מדריכה: תרצה רבינוביץ

דילוג לתוכן