En

במסורת יצחק בן-צבי

היסטוריה, דת וחילון בעולמו של הנשיא השני

26.10
מושב בוקר
10:00-11:30
צריף

יצחק בן-צבי, יוזם מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ומייסדו, ראה לנגד עיניו את איסוף מורשתם של יהודי ארצות האסלאם ושימורה כמטרות נעלות וחיוניות.
במושב זה נעסוק בהיבטים שונים של יחסו למסורת ולעבר היהודי בכלל, ולמסורות המזרח – בפרט. נעמוד על המתח שהתקיים בין גישתו המסורתית לבין עמדתו האידיאולוגית כמנהיג מפלגת ‘פועלי ציון’ בתקופת העלייה השנייה; נבחן את יחסו למסורותיהם של יהודי ארצות האסלאם; ואף נתבונן סביבנו – על צריף הנשיא – ונלמד כיצד מבטאים הצריף ותכולתו הייחודית את תפיסותיהם של בן-צבי ורחל ינאית בנושאים אלה.

מנחה: ד”ר חנן חריףסגן ראשת מכון בן-צבי
שירה: ליאת יצחקי – זמרת יוצרת

משתתפים:
פרופ’ נחם אילןחוקר ההיסטוריה האינטלקטואלית של יהודי ספרד והמזרח בימי הביניים ובעת החדשה, המכללה האקדמית חמדת
פרופ’ (אמריטוס) ישראל ברטל – החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
ת
רצה רבינוביץ’מנהלת תחום חינוך ופיתוח, ביה”ס ללימודי ירושלים ביד יצחק בן-צבי

 

דילוג לתוכן