En

מסורתיות ומסורתיים במערכת החינוך

מושב צהריים
14:00-15:30
בית העם - אולם ראשי
קמפוס ירושלים לאמנויות

הפרק הבא: יחד שנותן מקום 

קרן מרציאנו באחד על אחד עם אורח מיוחד (יפורסם בהמשך) 

פאנל בהשתתפות:
הרב פרופ’ יהודה ברנדס – נשיא מכללת הרצוג. יו”ר מועצת החמ”ד
שירלי רימון ברכה – ראש מינהל החינוך, עיריית תל אביב-יפו
ד”ר יהודה מימרן – יו”ר שותף בתנועת תיקון, חבר סגל בבית הספר למנהיגות חינוכית – מנדל
יובל סרי – מנהל אגף תחומי בחירה ורב תחומי, המזכירות הפדגוגית משרד החינוך
עמיחי דנינו – עמית מחקר בתנועת תיקון ובמרכז מנור

מנחה: קרן מרציאנו – עיתונאית ואשת רדיו וטלוויזיה ישראלית, חברת החדשות ערוץ 12

אירועי השנה האחרונה מחדדים את הדילמה המרכזית שמרחפת מעל החברה הישראלית, האם לפנות להיפרדות וליצירת הסדרים אוטונומיים לקבוצות שונות באוכלוסייה או שיש עוד סיכוי לכינונה של ברית שותפות ממלכתית בין הקבוצות השונות. מערכת החינוך היא שחקן מרכזי המבנה את השבטיות הישראלית באמצעות החלוקה לזרמים. הציבור המסורתי, שבמידה רבה נושא את המערכת, לא בא לידי ביטוי, ובמקרים רבים נותר שבוי במתח שבין בשורה ממלכתית משותפת לבין הילכדות בצבת השבטיות.

כיצד הגישה המסורתית יכולה לסייע בפתרון הפלונטר החברתי שאנחנו נמצאים בו? האם הציבור המסורתי, שנמצא באחוזים גבוהים גם במערכת הממלכתית וגם במערכת הממלכתית-דתית, יכול למתן את ההשפעות המקטבות של החלוקה השבטית במערכת החינוך? האם הציבור המסורתי יכול לעבור מעמדת המיעוט שצריך להכיל, לעמדת הובלה שמביאה בשורה לכלל המערכת? 

במהלך המושב, נציג ממצאים חדשים של מחקר אסטרטגי שנעשה בשנה האחרונה מטעם תנועת תיקון, הבוחן לעומק את האתגרים העומדים בפני האוכלוסייה המסורתית במערכת החינוך ומציע חזון לגבי שילובה הנכון באופן שמביא בשורה לכלל המערכת.

חמש שנים עברו מאז פורסמו מסקנותיה של ועדת ביטון, לקדם את מורשת יהדות ספרד והמזרח כבשורה לכלל מערכת החינוך, אך ללא הצלחה משמעותית. כעת נבקש לשאול, האם יישום מסקנותיה יכול להיות חלק מהפתרון לאתגרים אלו?

 

 

דילוג לתוכן