En

הרגע הספרדי

מושב בוקר
9:30-11:00
אודיטוריום
יד יצחק בן-צבי

תחילת המאה העשרים בירושלים – אינטלקטואלים ספרדים חושבים מסורתיות

ברכות: עמיחי שיקלי – השר לשוויון חברתי
ד״ר אלמוג בהר – החוג לספרות, אוניברסיטת תל-אביב | האם הפתרון לבעיות השעה כבר נכתב אצל ר’ יהודה הלוי?
ד״ר קרן דותן – חוקרת ומבקרת ספרות | מחשבות על ספרות מזרחית מסורתית בתחילת המאה ה-20
ד״ר עמוס נוי – המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית בירושלים | קדמה, קדמות, וקידמה: על המסורתיות הספרדית כשיבה לעתיד
מנחה: ד”ר אסף תמרי – סגן ראשת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
שירה: תמר שאוקי – פסנתרנית זמרת ויוצרת רב סגנונית

בשנים האחרונות, אנו עדים למחקר גובר על אודות המשכילים הספרדים בני ירושלים שפעלו במפנה המאה העשרים, ועל ניסיונותיהם להעמיד אפשרות תרבותית ספרדית שתשלב בין השכלה ונאורות ״אירופית״ ובין המסורת הספרדית ותודעתה העצמית המקומית. תודעה שהם תפסו כמאפשרת להתגבר על הניגודים הרבים המאפיינים את המודרניות. במושב ״הרגע הספרדי״ נחשוב יחד עם שלושה חוקרים בולטים על דמויות אלה, כדוגמת יוסף מיוחס, אברהם אלמליח, אברהם שלום יהודה ואחרים, כדמויות המגלמות רגע היסטורי שדרכו אנחנו יכולים לחשוב על הרגע הנוכחי, ועל משמעותה של מסורתיות היום.

 


ד״ר אלמוג בהר
הוא סופר, משורר ומרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל-אביב. בהר חוקר את מסורות התרגום בין ערבית לעברית, את הקשרים בין מסורות הקודש והחול בספרותם של יהודי העולם הערבי, המוסלמי והעות’מאני, את שימושם של יוצרים יהודים במקורות אסלאמיים בימי-הביניים ובתקופה המודרנית, ואת הספרות המזרחית החדשה.

ד״ר קרן דותן היא חוקרת ומבקרת ספרות. ספרה ״צורה עושה צורה״ העוסק בסופרים מזרחים בארץ ישראל של סוף התקופה העות’מאנית ותחילת המנדט הבריטי, יצא בהוצאת משגב ירושלים ופרדס בשנת 2022.

ד״ר עמוס נוי הוא עמית מחקר במרכז לחקר הפולקלור באוניברסיטה העברית. הוא עוסק במושגים של ילידיות, מקומיות ו״בני הארץ״ בתרבות ובמחשבה בישראל. נוי הוא גם משורר, וספרו השלישי ״כמה אנשים תהיה״ יצא לאור בימים אלה.

תמר שואקי – הזמרת היהודיה הראשונה במחלקה המזרחית באקדמיה למוזיקה בירושלים; פסנתרנית, זמרת ויוצרת. שורשיה ערביים (לבנון-סוריה-מצרים) ואירופיים (הונגריה) והמוזיקה אותה היא מבצעת הינה בהשפעות של מזרח ומערב, שכן בעברה הייתה פסנתרנית קלאסית וזמרת ג׳אז. היא נכדתם של הצמד סלים ואמל שאוקי, מוזיקאים ידועים שעלו מלבנון בתחילת שנות ה60.

דילוג לתוכן