En

ירושלים – עיר שיש בה מקום

מושבים מקבילים - סבב ב'
17:30-18:45
בית העם - אולם ראשי
קמפוס ירושלים לאמנויות

יוזמה של מנהלי בתי ספר ירושלמים לחגיגה רבת-פנים של יום ירושלים

אילת גולומב פלנר – מנהלת תיכון בית חינוך בירושלים
הרב בניהו טבילה – איש חינוך ומשורר חרדי. השנה פורסם ספרו ׳הישיבה התיכונית החרדית׳
נעה פוקסמן – מנהלת חט”ב עירוני דתי לבנות אוולינה דה רוטשילד בירושלים
עמנואל זילברמן – מנהל אגף חינוך ממלכתי, ממ”ד וממ”ח – מינהל חינוך ירושלים
מנחה: אורית סומר – אשת חינוך, מנהלת תיכון קשת ירושלים

ירושלים היא מפתח חשוב לחברה הישראלית ואף לעולם כולו. מפתח לשלום או מפתח לפילוג. לאורך השנים נדמה שיום ירושלים הפך להיות יום חגו של מגזר מסוים, שחלקו לא מכיר בצורך לטפח את המגוון הייחודי של ירושלים. בשנים האחרונות צמחו ברחבי העיר יוזמות שונות של ארגונים אזרחיים המבקשות לחגוג את המגוון ואת היופי של ריבוי הפנים והקולות בעיר.
בשנה שעברה יצאה לאור יוזמה מרתקת של מנהלי בתי ספר מקהילות שונות ברחבי העיר שמבקשת לחגוג את ירושלים כבית לכל תושביה.

שיתופי פעולה בין בתי ספר חוצי מגזרים, הם דבר נדיר ביותר. מערכת החינוך בנויה על הפרדות מטפחות זהות, ולא על שיתופי פעולה מטפחי ממלכתיות. אבל ביום ירושלים 2023, פעלו יחד עשרות בתי ספר שונים באופיים: ממלכתיים ודתיים, משכונות מבוססות ומשכונות שבקצוות. מנהלים מהשמאל, מהימין ומהמרכז. כאלו שהם פוליטיים באופיים וכאלו שלא.
התברר שהזיקה לירושלים והדאגה לעתידה, יכולות להיות לא רק סלעי מחלוקת, אלא גם אבני מסד לשיתוף פעולה; שדווקא בשנה שבה לגורמים, בירושלים הצלחנו ליצור פעולה חדשה, פוליטית, משותפת, ממלכתית ומאחדת.
אומנם, אלו הם רק חלק מבתי הספר בעיר. הם לא כוללים שתי קבוצות גדולות ומרכזיות: החברה הערבית הירושלמית והחברה החרדית. גם מורכבות זו תידון בשיחה.

עם הפנים ליום ירושלים 2024, מובילי היוזמה מזמינים לשיחה פתוחה על ירושלים. 

דילוג לתוכן