En

“התנועות קדמו למדינה!”

מושבים מקבילים - סבב ב'
17:30-18:45
בלק-בוקס ניסן נתיב
קמפוס ירושלים לאמנויות

המסורתיים ותנועות הנוער

רון זהר – מנהל תחום הגשמה מרחב צפון, תנועת הצופים
ד”ר מורן נגיד – חברה ועד מנהל תנועת ‘ביחד’- תנועת בעלי התשובה בישראל
עמיר עמר – מנהל תכנית ״עמיתי צדק״ מבית ממזרח שמש כי״ח, בוגר תנועת הנוער העובד והלומד
מנחה: טל מדר – סמזכ״לית מועצת תנועות הנוער

סיפור הקמת המדינה שזור בסיפורן של תנועות הנוער – דור החלוצים שעזבו את בית הוריהם בגולה על מנת להקים בית חדש, פה, בארץ חמדת אבות. אם נעבור מעולם המיתוס למרחב הממשי, אחוז המסורתיים בתנועות הנוער נמוך מאחוזם הכללי באוכלוסייה. יש לכך סיבות רבות (כלכליות, דמוגרפיות, מערכתיות ועוד), וייתכן שאחת הסיבות הללו נוגעת לאתוס המכונן של תנועות הנוער, אתוס שעשוי להיות מנוגד לערכי החברה המסורתית. 

נדרשת עבודה עמוקה יותר כדי לאפשר למרחב ולשפה של תנועות הנוער להיות פתוח לבני נוער מרקע מסורתי, באופן שיאפשר להם להרגיש בבית, ולא בזהות מפוצלת.

נתיב דרכו ניתן לחשוב על פתרון מגיע דווקא מעולמות המעשה, עוקף את עולמות האידיאולוגיה. הן המסורת והן תנועות הנוער בעלות זיקה הדוקה לפעולה – למעשה, להגשמה. בשנים האחרונות מתרחשים תהליכים מרתקים בתנועות השונות ובשיח המשותף המתקיים במועצת תנועות הנוער. במושב נבקש להפנות מבט אל השורשים שמהם צמח תהליך זה, אל התסיסה המתרחשת ובעיקר להביט יחד אל עתיד משותף.

בשיתוף מועצת תנועות הנוער

דילוג לתוכן