En

משיראז לירושלים

יוסי בנאי ומשפחתו

25.10
סיור ערב
16:30-18:00
מיקום יימסר לנרשמים

אל מחוזות הילדות ואל המקורות עם משפחת בנאי. בסיור נעקוב אחר קורותיה של המשפחה ואחר יצירתה – יצירה ששורשיה בתרבות היהודית-פרסית בשיראז, ולאחר מכן התגבשה בהווי הירושלמי עם עלייתם של בני המשפחה ארצה.
בין האתרים: נחלאות ושוק מחנה יהודה.

מדריכה: עדנה עסיס

הרשמה לכנס

דילוג לתוכן