En

שירת חיים

מפגש קרוב עם הפייטן והמורה ר׳ חיים ביטון

25.10
סדנאות
15:00-16:30
צריף

מפגש קרוב עם הפייטן והמורה ר׳ חיים ביטון

ר׳ חיים ביטון הוא אחד ממוריה הגדולים של מסורת הפיוט של יהודי מרוקו בדורינו. היקף ידיעותיו עצום והוא נפרש על פני כל הרבדים של עולם הפיוט והתפילה: שירת הבקשות, השירה האנדלוסית, נוסחי התפילה ועוד. מזה עשרות שנים שהוא מעמיד דורות של פייטנים ברחבי הארץ.
במקביל לכל זה, ר׳ חיים הוא גם פייטן-משורר המחבר פיוטים מקוריים בהקשרים רבים. המפגש הוא הזדמנות להכיר מקרוב את עולמו של ר’ חיים ביטון, את האופן שבו הוא למד ומלמד, את הערכים והעקרונות המנחים אותו בעבודתו ואת יצירתו כמשורר ומבצע.

משתתפים:
הפייטן הרב חיים ביטון – רב וחזן קהילת שבת אחים קרית יובל. מורה לשירת הבקשות וה”אָלָה” האנדלוסית

מנחה: יאיר הראלעורך אתר הפיוט והתפילה, מנהל מוסיקלי של אנסמבל הפיוט

קמאנג׳ה (כינור אנדלוסי): אברהם מימרן – תלמיד של ר’ חיים ביטון ור’ מאיר אלעזר עטיה

הרשמה לכנס

דילוג לתוכן