En

רוצים מצוינות? דברו זהות!

מצוינות מתוך זהות - ניהול אתגרי חינוך בפריפריה

26.10
סדנאות
15:00-16:30
כיתת רמי

בשנים האחרונות, הציבה מערכת החינוך בישראל את נושא המצוינות בחינוך כערך. סדנה זו היא הזמנה לנקודת מבט נוספת המציעה דרך קצת שונה – ‘מצוינות מתוך זהות’ . מצוינות מתוך זהות מבקשת לראות את האדם על מכלול חייו – השקפתו, ערכיו ומורשתו כמבסס מצוינות. בכוחם של ההשקפה, הערכים והמורשת להשפיע לא רק על היותו של החניך ‘אדם שלם’ אלא גם על תרומתו לחברה הסובבת אותו מתוך מנהיגות וסולידריות חברתית. 

הסדנה היא הזדמנות ייחודית לאנשי חינוך ממגוון רחב של מעגלי השפעה ומעורבות בשדה החינוכי להתוודע לפדגוגיה ייחודית פרי ניסיונם רב השנים של שני מוסדות חינוכיים משמעותיים העובדים בפריפריה ומקדמים מצוינות חינוכית: ארגון ‘כל ישראל חברים’ המעודד מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה, מטפח יהדות ישראלית מחברת ויוצר חיבורים למסורת יהדות ספרד וליהדות צרפת; בסדנה נציג את עיקרי התפיסה ואת דרכי יישומה ונקיים רב שיח עם המשתתפים מתוך עולמם החינוכי ואתגרי השעה שלהם.

מנחים:
משה שריקימנהל חינוך- כל ישראל חברים, מוביל תכניות הכשרה למנהלים וצוותים חינוכיים בשדה ובאקדמיה
מיטל בראון-מנדלביץ’ – סמנכ”לית אסטרטגיה בקרן משפחת ליאון

בשיתוף כל ישראל חברים

הרשמה לכנס

דילוג לתוכן