En

ניגונים מבית אבא

מסורות ניגונים ופיוטים

26.10
סיור ערב
16:30-18:00
מיקום יימסר לנרשמים

סיור בעקבות מסורות, ניגונים ופיוטים בשכונות ‘לב העיר’ שזכו לכינוי ‘נחלאות׳. בין חצרות הבתים נכיר את הפסיפס האנושי המגוון, נשמע על מנהגי העדות ונאזין לצלילים המייחדים כל אחת מהן. נצעד בעקבות משמע האוזניים בליווי נגן עוּד מקצועי.

בין האתרים: שכונות נחלאות

מדריכה: רעות אשכנזי
נגן עוּד: אופיר כהן

הרשמה לכנס

דילוג לתוכן