En

מסורתיות מודרנית?

מבטים חדשים על מסורת ועל מסורתיות

25.10
מושב פתיחה
9:30-11:30
צריף

במושב הפותח של הכנס נסכם את סדרת המפגשים “מסורתיות יהודית במבט רעיוני” שנערכה ביד בן-צבי בשנה האחרונה. המושב יכלול שש הרצאות קצרות שבהן יוצגו מבטים שונים על מסורת ועל מסורתיות בישראל. המושב יעסוק במושג המסורת על היבטיו ההיסטוריים והרעיוניים, בביטויים שונים של מסורתיות בתרבות ובחברה הישראלית ובשאלות והאתגרים הכרוכים באימוץ הגישה ה’מסורתית’ בהתמודדות עם אתגרים עכשוויים במדינת ישראל.

מנחה: ד״ר דוד ביטוןמרצה בחוג ללימודי יהדות בקריה האקדמית אונו ויו”ר כולנא
שירה: מור קרבסי – זמרת יוצרת ישראלית – בינלאומית

ברכות:
פרופ’ מאיר בוזגלו – יו”ר תנועת תיקון
יעקב יניב – מנכ”ל יד בן צבי

משתתפים:
פרופ’ חנוך בן פזי – ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר־אילן
פרופ’ עמירה ערןפרופ’ למחשבת ישראל, סופרת ומשוררת I מסורת – בין מסורתיות למוסר
פרופ’ גדעון כ”ץ – מכון בן גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן גוריון | ‘בשורתה המהפכנית של המסורתיות’
ד”ר אריאל פיקארהמנהל האקדמי של בית יוצר ישראלי מיסודה של תנועת פנימה, חוקר ומרצה בתכניות מכון שלום הרטמן בירושלים | חקר חכמי המזרח – עיון ביקורתי
שגית פרץ דרעי – עורכת דין, פעילה חברתית, חברת הועד המנהל של תנועת תיקון I בין עולמות – מסורתיות ופמיניזם דתי כמרחבים לבירור ערכים
ד”ר חן ברם -איש חינוך; אנתרופולוג ומנחה קבוצות; פעיל חברתי | מסורתיות מכילה ומסורות של הדרה

 

הרשמה לכנס

דילוג לתוכן