En

חינוך מסורתי ממלכתי

המסורתיות כמענה לאתגרי מערכת החינוך הממלכתית

26.10
מושב לילה
19:15-20:15
אודיטוריום

המושב יעסוק באופנים שהמסורתיות יכולה להוות בהם מענה לאתגרים העומדים בפני מערכת החינוך, באמצעות תפיסה ממלכתית-מסורתית השמה דגש על מעמדו המרכזי של החינוך במסורת היהודית, צמצום פערים חברתיים, זהות משותפת והדגשת החשיבות בין זהות למצוינות ובין מסורת למודרנה.

מנחה: תמר איש שלום – עיתונאית ומגישת מהדורת השבת בחדשות 13

משתתפים:
ד”ר יהודה מימרן – חבר סגל בכיר – מכון מנדל למנהיגות חינוכית, ממובילי תנועת ‘תיקון’
ד”ר מיכל טביביאן מזרחי – ראש מרכז מנור מבית יוזמת המאה, לשעבר סמנכ”לית אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך

אלי ברקת – מנכ”ל כל ישראל חברים
גל פישרמנהל תחום חינוך, יד הנדיב
מגיבה: ד”ר מירי שליסל – יו״ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

הרשמה לכנס

דילוג לתוכן