En

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

בעקבות החלטת המל"ג על הקמת תחום הדעת - חקר והוראת מורשת ותרבות יהדות ספרד והמזרח

26.10
מושב ערב
17:00-18:30
צריף

במושב חגיגי זה, בהובלתה של פרופ’ חביבה פדיה, אנו מארחים את נציגיהם של שלושה מוסדות אקדמיים בישראל שפתחו השנה שלוש תוכניות חדשות, במסגרת החלטת המל”ג להכרה בלימודי מורשת ספרד והמזרח כתחום דעת נפרד באקדמיה.
העובדה שתוכניות אלו נפתחו מיד לאחר החלטת המל”ג מעידה על הצורך ‘והרעב של השטח’ ועל הנכונות לחולל שינוי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מתוקף כך שחברי הצוות של ועדת המשנה למורשת ספרד של המל”ג בראשות פרופסור פדיה קיבלו מינוי מחודש להמשך פעילותם, כינסנו את המובילים בעשייה זו כדי לדון בציפיות, בשאלות ובחזון שלהם לתקופת הכהונה הבאה של הוועדה ולחשוב כיצד ניתן להטמיע את החזון ולהפכו להיות בר קיימא.
במושב זה נעמיק בשאלה כיצד חקר מורשת ספרד והמזרח עשוי לעדכן ולהרחיב את הסיפור והשפה היהודית – ישראלית במרחב הציבורי ובמערכות החינוך הממלכתיות, להעמיק את הידע בזיקה לתפיסת העולם המסורתית.

מנחה: גל גבאי – אשת תקשורת ופעילה חברתית

משתתפים:
פרופ’ חביבה פדיה – פרופסור מן המניין במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, ראש מרכז אלישר לחקר תרבות יהדות ספרד והמזרח באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יו”ר הוועדה לקידום מדעי הרוח בישראל מטעם המל”ג וראשת הצוות למורשת ספרד והמזרח במל”ג
פרופ’ ניסים אוטמזגיןדיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים | התוכנית בלימודי יהדות ספרד והמזרח’ החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית
ד”ר אורית ואקנין-יקותיאלי – היסטוריונית ואנתרופולוגית של צפון אפריקה ויו”ר מרכז הרצוג לחקר המזרח |  התוכנית לתואר שני ‘מבטים מן המזרח’ אוניברסיטת בן גוריון
פרופ’ שמואל רפאל– דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן | תואר שני במחלקה לספרות של עם ישראל, במגמת לאדינו – הובלת תרבות והנחלתה, מכון סלטי לחקר הלאדינו אוני’ בר אילן
רועי פולקמןח”כ לשעבר חבר מל”ג יזם ויועץ אסטרטגי | על קידום מדיניות ושינויים משמעותיים באקדמיה בישראל

 

הרשמה לכנס

דילוג לתוכן