En

אודות

כנס ירושלים למסורתיות הוא במה לדיון, לחגיגה ולהעמקה סביב רעיון המסורתיות כתפיסת עולם שלמה ודינמית המציעה תיקון חיוני לחברה בישראל. זוהי נקודת שיא בתהליכים מתמשכים לאורך השנה כולה, המבקשים לחבר מחשבה למעשה ולהשפיע על הנעשה בחברה הישראלית ובעם היהודי. 

הכנס נולד מתוך שיתוף פעולה בין תנועת תיקון ליד בן-צבי, והתקיים לראשונה ביד בן-צבי בירושלים, באוקטובר 2021. הכנס עוסק בנושאים מגוונים שעל סדר היום בישראל, ובהם זהות, חינוך, חברה וכלכלה, ממלכתיות, העם היהודי, תרבות ואמנות, תפיסת חברה משותפת, ערך ה”יחד” והערבות ההדדית. דגש מיוחד ניתן לעיר ירושלים כמרחב המקיים יחד ריבוי זהויות, הנובע ממרקם החיים הייחודי שנוצר בין הקהילות הרבות והשונות החיות בו לאורך שנים. הכנס משלב שיחות, דיונים והרצאות עם מופעים, תערוכות אומנות ומרחב למפגש ולחגיגה.  

השנה – בפעם הראשונה – כנס ירושלים למסורתיות מגיע לירוחם!

אנו מבקשים ללמוד מתהליכים המתרחשים ברחבי הארץ  בזיקה לתפיסת העולם המסורתית. בחרנו להתחיל את מסענו בירוחם, שבה מתרחשים בעשורים האחרונים תהליכים משמעותיים הנובעים ממפגש בין קהילות שונות החיות במרחב משותף. במרחב זה נולדו  בין השאר יוזמות חדשניות, בתחומי החינוך, התרבות, החברה, הכלכלה, החיים המשותפים ועוד. נבקש לשאול איך תפיסת העולם וחוכמת החיים המסורתית הנמצאת בתנועה מזה כארבעה דורות בירוחם, באה לידי ביטוי בשפה של ההנהגה המקומית, הצעירה והוותיקה, בהתמודדות עם קונפליקטים ובמפגש עם אתגרי הזמן. 

מתוך המיקרוקוסמוס המתקיים בירוחם נבקש להתבונן על האתגרים הגדולים של החברה הישראלית, מתוך אמונה שב”פריפריה”, במרחב שבו המסורתיות היא צורת חיים רצופה ודינמית,  קיים ידע וקיימות חוכמה ומנהיגות החשובים להווה ולעתיד של החברה בישראל. 

גורמים רבים נטלו חלק ביצירת הכנס, החל מוועדת ההיגוי, דרך קבוצות חשיבה שהורכבו מכלל השותפים בירוחם וצוות הכנס. אנו מבקשים להודות לכל השותפים על מסירותם ועל העבודה המעמיקה שהשקיעו בתהליך ההכנה לכנס, ומקווים כי יצליח לשקף את התהליכים החשובים שנרקמו בכל מרחבי העבודה. 

מוזמנות ומוזמנים להצטרף!

צוות הכנס

ועדת היגוי כללית
פרופ’ ניסים אוטמזגין | דיקן הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ מאיר בוזגלו | יו”ר תנועת תיקון
תמר ברלינר | מנהלת אגף תרבות ואמנויות, עיריית ירושלים
ענבר הרוש-גיטי | מנכ”לית תנועת תיקון
אסף יזדי | מנכ”ל משרד ירושלים ומסורת ישראל
ד”ר יניב מזומן | מנכ”ל יד יצחק בן-צבי
ד”ר יהודה מימרן | חבר הנהלה, תנועת תיקון
עדי עופר | סמנכ”ל כספים, יד יצחק בן-צבי

צוות ניהול הכנס
ניהול כללי | יעל גידניאן, משה זעפרני
ניהול אמנותי וריכוז תוכן | יאיר הראל
מפיק ראשי | יאיר כוכב
רכזת מערכת ושותפויות | סיון לוי-קשאני
יועץ תוכן ירוחם | חניאל אלמקייס
רכז תחום כלכלי-חברתי | אברהם מרציאנו
רכז דיגיטל | אליאור עמר
עיצוב | סטודיו דוב אברמסון

דילוג לתוכן